برگزاری جشن نامزدی

لوگو باغ باران
برگزاری مراسم ها تخصص ماست

جشن نامزدی مراسمی است كه آغاز دوران نامزدی عروس و داماد در آن جشن گرفته می‌شود. معمولا جشن نامزدی دارای تشریفات كمتری نسبت به جشن عروسی می‌باشد، ولی بعضی خانواده ها آن را با تشریفات كاملی مانند جشن عروسی برگزار می‌كنند.

طبق عرف جوامع ایرانی برگزاری مراسم نامزدی به عهدۀ خانواده عروس می‌باشد.

0test3
ما آماده رقم زدن بهترین شب زندگی‌تان هستیم
جدا کننده

تیم مدیریت و اجرای باغ باران با تجربه بالا در برگزاری مراسم‌ها، شما را در جشن گرفتن این شب زیبا همراهی می‌کند